Ang Dover Town Council ay nagpapadala ng mga balita at update sa community AD magazine. Ang Dover Community Ad magazine ay inihahatid kada dalawang buwan at pinapanatili ang lahat ng mga mambabasa nito na napapanahon sa mga lokal na balita, mga artikulo ng interes ng komunidad, pagpaplano, mga nagawa, mga tanyag na paksa, mga lokal na kaganapan, meeting club at grupo. Read the latest edition of the Community AD magazine here _

Magbasa Nang Higit pa