Konseho ng Bayan ng Dover sa Komunidad – Edisyon ng Taglamig

Pakiusap pindutin dito to view the Dover Town Council Winter Newsletter (pages 16-17).

Special thanks to Community AD Magazine.