Majlis Perbandaran Dover menghantar berita dan kemas kini kepada majalah AD komuniti. Majalah Iklan Komuniti Dover dihantar setiap dwi-bulanan dan memastikan semua pembacanya dikemas kini dengan berita tempatan, artikel kepentingan masyarakat, perancangan, pencapaian, topik popular, acara tempatan, mesyuarat kelab dan kumpulan. Read the latest edition of the Community AD magazine here _

Read More