டோவர் டவுன் கவுன்சில் மற்றும் டெஸ்டினேஷன் டோவர் டோவரின் பிளாட்டினம் ஜூபிலியை அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர் – ஜூன் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை பென்செஸ்டர் கார்டனில் உள்ள பூங்காவில் பிக்னிக், 10:00 நான் – 4:00 மணி. இந்த முக்கியமான நிகழ்வை குடும்பத்தினருடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஒரு சுற்றுலாவிற்கு வருமாறு அழைக்கப்படுகிறீர்கள் & நண்பர்கள்! இந்த வேடிக்கை நிறைந்த கொண்டாட்டம் ஒரு சிறந்த வழியாக இருக்கும்…

மேலும் படிக்க