72% o bobl ifanc yn Dover eisiau mynediad i sinema rhad ac am ddim Yn eu Arolwg Ieuenctid Dover diweddar gyda 500 disgyblion ysgol uwchradd, Darganfu Future Foundry mai’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd a restrwyd gan bobl ifanc oedd sinema, gyda 72% o'r cyfranogwyr yn dweud eu bod eisiau mynediad i sinema am ddim. Mewn ymateb, Mae Future Foundry yn lansio…

Darllen mwy