Nový štandard Bears Meno Dover je vlastné White Cliffs pobočka britskej kráľovskej légie

Prvýkrát po mnohých rokoch, Dover má vlastné vetva kráľovskej britskej légie. The new White Cliffs Branch is based at the Whitfield Social Club on Napchester Road at Whitfield and new members are warmly welcomed. Dover Town Council was proud to present Vice Chairman Mr Ted Smith with a Standard bearing the White Cliffs name, handmade by Newton & Newton. A spokesman from the White Cliffs branch said, “We will be proud to carry the Standard at all ceremonial occasions in Dover and the surrounding area. Ako Dover bol pôvodné miesto, kde sa Royal British Legion stretol cítime veľmi potešený, že s pomocou Dover mestskej rady sa môžeme dať Dover späť na mapu Royal British Legion. "

Vice Chairman of The White Cliffs Branch Royal British Legion Ted Smith

Podpredseda bielymi útesmi pobočka britskej kráľovskej légie, Pán. Ted Smith, Dover Mesto Kancelárie Rady