ઇવેન્ટ્સ લોડ કરી રહ્યું છે

« બધી ઘટનાઓ

29 મે - પૂર્ણ ટાઉન કાઉન્સિલ સભા (મેયર મેકિંગ)

જાહેર જનતાના કોઈપણ સભ્ય કે જેને આ મીટિંગના સંદર્ભમાં વધુ માહિતીની જરૂર હોય અથવા કોઈ વિશેષ જરૂરિયાતો હોય, કૃપા કરીને ટાઉન ક્લાર્કનો સંપર્ક કરો, Ms એલિસન બર્ટન પર 01304 242625.

જોડાણો

વિગતો

તારીખ:
29 મે
સમય:
6:00 pM પર પોસ્ટેડ - 9:00 pM પર પોસ્ટેડ
ઇવેન્ટ શ્રેણીઓ:
,

આયોજક

કાઉન્સિલ સચિવ
ફોન:
01304 242625
ઇમેઇલ:

સ્થાન

સેન્ટ. Mary’s Parish Hall
Cannon Street, ડોવર, કેન્ટ CT16 1BY યુનાઇટેડ કિંગડમ
+ ગૂગલે નકશો
ટોચ પર પાછા