ഇവന്റുകൾ ലോഡുചെയ്യുന്നു

« എല്ലാ ഇവന്റുകളും

29 മെയ് - പൂർണ്ണ ടൗൺ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് (മേയർ മേക്കിംഗ്)

ഈ മീറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യകതകളുള്ള ഏതൊരു പൊതുജനവും, ദയവായി ടൗൺ ക്ലർക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുക, മിസ് ആലിസൺ ബർട്ടൻ ന് 01304 242625.

അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ

വിശദാംശങ്ങൾ

തീയതി:
29 മെയ്
കാലം:
6:00 വൈകിട്ട് - 9:00 വൈകിട്ട്
ഇവന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ:
,

സംഘാടകൻ

കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി
ഫോൺ:
01304 242625
ഇമെയിൽ:

സ്ഥാനം

സെന്റ്. Mary’s Parish Hall
Cannon Street, ഡോവർ, കെന്റ് CT16 1BY യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം
+ ഗൂഗിൾ മാപ്പ്
മുകളിലേയ്ക്ക്