घटनाक्रम लोड

« सबै घटनाक्रम

29 सक्छ - पूर्ण टाउन परिषद बैठक (मेयर बनाउने)

यस बैठकको सन्दर्भमा थप जानकारी चाहिने वा कुनै विशेष आवश्यकताहरू भएका सार्वजनिक सदस्यहरू, कृपया टाउन क्लर्कलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, सांसद एलीसन बर्टन मा 01304 242625.

संलग्नहरू

विवरणहरू

मिति:
29 सक्छ
समय:
6:00 बजे - 9:00 बजे
घटना कोटिहरू:
,

आयोजक

यस परिषद सचिव
फोन:
01304 242625
ईमेल:

स्थान

सेन्ट. Mary’s Parish Hall
Cannon Street, डोभर, केन्ट CT16 1BY संयुक्त राज्य
+ गुगल नक्शा
फिर्ता माथि