DOVER TOWN COUNCIL – Remembrance Sunday Service and Parade Dover War Memorial – Sunday 13 November 2022

Op 11:00 op Sondag 13 November 2022, 104 jaar na die ondertekening van die wapenstilstand in 1918, Dover sal al die mans en vroue wat hul lewens in diens van hul land gegee onthou.

'N parade van standaarde, veterane en ander organisasies sal buite die B vergader&M Store in Bigginstraat om 10.30vm en marsjeer na die Oorlogsgedenkteken voor Maison Dieu-huis waar twee minute stilte om 11.00vm.. The Memorial Service will be conducted by Reverend Catherine Tucker and will be followed by the laying of wreaths. Die parade sal dan marsjeer terug deur die dorp na die Markplein. Raadslid Gordon Cowan, die Right Worshipful Town burgemeester van Dover sal die saluut by St neem. Mary's Church.

Service sheets will be available to members of the public at the service and are also available for download from the Town Council’s website here gedagtenis Sondag 2022 Order of Service:

Priory Road sal tydelik gesluit wees vanaf die verkeersirkel by die Ladywell verkeersligte terwyl die diens aan die gang is.

The Royal British Legion Memorial Crosses will be in place from now until 25ste November 2022, along with the wreaths from the day of the Service. Anybody wishing to collect their wreath will be able to do so or they will be re-cycled.