Μελισσοκομία & Πουλερικά σε Κατανομές

Αν θέλετε να κρατήσετε τις μέλισσες ή τα πουλερικά στον ιστότοπο κατανομής σας, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά. Δείτε παρακάτω τους όρους διατήρησης ζώων.

Υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά

  Το ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο[/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ]

  Αίτηση ταχυδρομικώς

  Κατεβάστε τη φόρμα: Μέλισσα & Έντυπο αίτησης άδειας πουλερικών.

  Επιστρέψτε τη φόρμα για να μας ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

  Ντόβερ Δημοτικό Συμβούλιο
  FAO: Διαχειριστής κατανομής
  Maison Dieu Σπίτι
  Biggin Οδός
  Ντόβερ, Kent
  CT16 1DW

  Όροι Διατήρησης Κτηνοτροφίας

  Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους όρους προτού υποβάλετε αίτηση για να διατηρήσετε τα ζώα στην κατανομή σας. (Κατεβάστε αυτούς τους Όρους).

  Ο ιστότοπος κατανομής

  Δεν είναι απαραίτητα όλες οι περιοχές κατανομής κατάλληλες για μελισσοκομία. Το Συμβούλιο θα εξετάσει κάθε αίτηση βάσει της ουσίας της.

  Ο Μελισσοκόμος

  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να είναι έμμισθο Μέλος τοπικής μελισσοκομικής ένωσης που συνδέεται με την British Bee Keepers Association. Αυτή η ιδιότητα μέλους φέρει ασφάλιση δημόσιας ευθύνης έως και 5 εκατομμυρίων λιρών σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς ως συνέπεια της εκτροφής μελισσών.
  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να αποδείξει εμπειρία στον χειρισμό των μελισσών και δεν θα του επιτρέπεται να κρατά μέλισσες σε μια κατανομή κατά το πρώτο έτος της μελισσοκομίας του.
  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει, ή σπουδάζουν για, επίσημο προσόν στη μελισσοκομία (όπως το BBA “Βασική Αξιολόγηση” εξέταση ή ισοδύναμο) που αποδεικνύει την ικανότητα διαχείρισης και χειραγώγησης των μελισσών.

  Οι κυψέλες

  • Δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από δύο κυψέλες σε οποιοδήποτε οικόπεδο κατανομής, ή ένα “nuc” (μικρή αποικία) ανά μελισσοκόμο. Ο συνολικός αριθμός των κυψελών που μπορούν να φιλοξενηθούν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία κατανομής θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της περιοχής και θα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο κατά περίπτωση.
  • Η θέση των κυψελών πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία για τους γύρω, είτε γείτονες είτε περαστικοί και πρέπει να συμφωνηθεί με το Συμβούλιο. Συνήθως βρίσκονταν σε μια ήσυχη γωνιά της τοποθεσίας ή προς το κέντρο ενός οικοπέδου, ώστε να μην είναι πολύ κοντά σε άλλους κατόχους οικοπέδου, γειτονικά σπίτια ή μονοπάτια.
  • Όλος ο εξοπλισμός της κυψέλης πρέπει να φέρει κατάλληλο σήμα που να ταυτοποιεί τον ιδιοκτήτη του
  • Οι μέλισσες πρέπει να ενθαρρύνονται να πετούν σε καλό ύψος (δηλ. πάνω από το ύψος του κεφαλιού) περιβάλλοντας τις κυψέλες με φράχτη ύψους 2 μέτρων ή παρόμοιο όριο; (δίχτυ πουλιών, πέργκολα καλυμμένα με φυτά, Τα φυτά αντιστάθμισης ή ψηλά φυτά μπορεί να είναι επαρκή). Η θέση και η κατασκευή αυτού του φράχτη/φράγματος πρέπει να συμφωνηθεί με το Συμβούλιο πριν από την εγκατάστασή του.

  Μελισσοκομία

  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να φροντίσει να υπάρχει παροχή νερού για τις μέλισσες στο οικόπεδο και κοντά στις κυψέλες, ώστε οι μέλισσες να μην πετούν για να βυθίσουν τις δεξαμενές, ή άλλες πηγές νερού.
  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να εξασκεί αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου του σμήνους και να πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά την περίοδο της σμηνουργίας) για σημάδια σμήνης και θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη για αυτό εάν ο μελισσοκόμος λείπει.
  • Σημειώνεται ωστόσο ότι το σμήνος είναι φυσικό φαινόμενο και όποια μέτρα και αν γίνουν, αναπόφευκτα θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου οι αποικίες θα σμήνη.
  • Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να συμπεριφέρεται συνετά σε όσους είναι πιθανό να επηρεαστούν από τη μελισσοκομία και τα δικαιώματα και οι ανησυχίες των κατόχων του παρακείμενου οικοπέδου πρέπει να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας. Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν πραγματοποιεί χειρισμούς και να διασφαλίζει ότι αυτοί δεν γίνονται όταν υπάρχουν άλλοι κοντά ή όταν είναι πιθανό να υπάρχουν άλλοι κοντά ή πριν οι μέλισσες εγκατασταθούν ξανά έχοντας ενοχληθεί. Αυτή η συμφωνία θα λυθεί και οι κυψέλες θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα μερίδια εάν προκληθεί σημαντική ενόχληση.
  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να έχει επίγνωση της ιδιοσυγκρασίας των μελισσών και να μην φέρνει στα χωράφια αποικίες που είναι γνωστό ότι έχουν επιθετική ιδιοσυγκρασία. Εάν οι αποικίες είναι άσκοπα επιθετικές, τότε θα πρέπει να παραδοθούν με μια βασίλισσα από έναν αξιόπιστο προμηθευτή “υπάκουα στελέχη”.
  • Τα χωρίσματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση εξοπλισμού που δεν περιέχει μέλισσες
  • Ο μελισσοκόμος πρέπει να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο και ο εκπρόσωπος του χώρου γνωρίζουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί του εάν υπάρχει πρόβλημα με μια από τις κυψέλες. Μια πινακίδα θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κοινόχρηστο χώρο στον χώρο όπου θα δίνονται αριθμοί επικοινωνίας και εάν ο μελισσοκόμος δεν είναι πιθανό να είναι διαθέσιμος, θα πρέπει να φροντίσει για την παροχή κάλυψης.

  Διάφορα

  • Οι μελισσοκόμοι πρέπει πάντα να είναι έτοιμοι να συζητήσουν τις μέλισσες με τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι κάτοχοι οικοπέδου, μπορεί και να το επιθυμούν, για παράδειγμα, για να εμφανίσετε μια κυψέλη παρατήρησης σε προκαθορισμένους χρόνους, ώστε οι άλλοι κάτοχοι οικοπέδου να μπορούν να δουν τις μέλισσες στη δουλειά, ή κρατήστε ένα ή δύο εφεδρικά πέπλα για να μπορούν να πάρουν όποιον ενδιαφέρεται μέχρι την κυψέλη και να του δείξουν τι συμβαίνει.
  • Defra αξιωματούχοι, τους Περιφερειακούς Επιθεωρητές Μελισσών, έχουν θεσμοθετημένες εξουσίες πρόσβασης σε κυψέλες για την αντιμετώπιση ασθενειών. Το Συμβούλιο θα συνεργαστεί πλήρως μαζί τους εν προκειμένω.