വീണുപോയ സീബ്രഗ്ഗ് റെയ്ഡ് അനുസ്മരണത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു - 23 ഏപ്രിൽ 1918

സെന്റ് ജോർജ്ജ് ദിനത്തിൽ സീബ്രഗ്ഗിൽ ഡോവർ പട്രോൾ നടത്തിയ വീരോചിതവും ചരിത്രപരവുമായ റെയ്ഡിന്റെ 105-ാം വാർഷികം 1918 ഒരു വാർഷിക ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരിച്ചു 23 ഏപ്രിൽ.

ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതറിൻ ടക്കർ സെന്റ്. റെയ്ഡിൽ വീണുപോയ ജെയിംസിന്റെ സെമിത്തേരി അവരുടെ നേതാവ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സർ റോജർ കീസിനൊപ്പം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. ഡോവർ, സീബ്രഗ്ഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ വെറ്ററൻസ് അസോസിയേഷനുകൾക്കൊപ്പം പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു, മരിച്ചവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളും കുടുംബങ്ങളും.

സെന്റ്. സീബ്രഗ്ഗിലെ മോളിൽ ജോർജ്ജ് ഡേ റെയ്ഡ് സമീപകാല ബ്രിട്ടീഷ്, ബെൽജിയൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചോദനാത്മകമായ ഒരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു.. ഭയങ്കരമായ ജീവഹാനി ഉണ്ടായിട്ടും, സീബ്രഗ്ഗ് റെയ്ഡ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു.

സെമിത്തേരിയിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം, തുടർന്ന്, ഡോവർ ടൗൺ മേയർ, കൗൺസിലർ ഗോർഡൻ കോവൻ സീബ്രഗ്ഗ് ബെൽ മുഴക്കി. വീണുപോയ ഡോവറിന്റെ ത്യാഗത്തെ മാനിച്ച് ബെൽജിയം രാജാവിൽ നിന്നുള്ള നന്ദിയുടെ സമ്മാനമായിരുന്നു ബെൽ..

സീബ്രഗ്ഗ് ബെൽ മുഴങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന്, പീപ്പിൾ ഓഫ് ഡോവർ വാർ മെമ്മോറിയലിൽ ഒരു ചെറിയ അനുസ്മരണ ശുശ്രൂഷയോടെ കൂടുതൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു.

ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: ആൽബെൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി; കോണിസ്റ്റൺ