Port w Dover wspólnotowego Regatta

Port w Dover wspólnotowym Regaty powraca 2015. Trwają przygotowania, but the date looks to be set for niedziela, 30 sierpień 2015. Możesz skontaktować się z portu w Dover.

Port w Dover
Harbour House
Marine Parade
Dover
CT17 9BU