மேயர் டோவருக்கான அணிவகுப்பை வழிநடத்துகிறார் “பாப்” பெருமையுடன்

டோவர் பிரைட் அணிவகுப்பு. புகைப்படம்: டோவர் பிரைட்/டேவிட் குட்சன் புகைப்படம்

Dover burst with vibrant colors as it marked its fourth Pride festival on August 27th, 2022. The event, themed around pop art and pop music, aimed to celebrate the LGBTQ+ community under the bannerPOP with pride.

Supporting the festivities, Dover Town Council helped provide essential assistance at the Roman Lawn venue. The day’s celebrations commenced with a spirited march from the Riverside Community Centre, டோவர் மேயர் தலைமையில், Cllr கோர்டன் கோவன், and Cllr Trevor Bartlett, the council leader.

As the parade reached its destination, through Market Sqaure and then to the Roman Lawn, a vast crowd gathered to celebrate the festivities at the main stage and Pride Café. The event was made even more memorable by the presence of drag queen hosts, including Miss Di Vour, and stars from Drag SOS, Miss Lilli Berlin, and Poppy Love.