டோவர் டவுன் கவுன்சில் லூ ஆஃப் தி இயர் கோல்ட் விருதை வென்றது என்பதை அறிவிப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம், மேலும் ஆண்டின் சிறந்த உதவியாளர் விருதையும் பெற்றார். லூ ஆஃப் தி இயர் கோல்ட் விருதுடன் டவுன் கிளார்க் அலிசன் பர்டன் மற்றும் கவுன்சிலர் சூ ஜோன்ஸ் தனது டாய்லெட் அட்டென்டன்ட் ஆஃப் தி இயர் விருதுடன் உள்ளனர்.. வாழ்த்துக்கள்!