ക്ലിഫിലേക്കുള്ള ഗേറ്റ്‌വേ

വൈറ്റ് ക്ലിഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

വരൂ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ഓർമ്മകളും ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് - നിങ്ങൾ ആണെങ്കിലും 5 അഥവാ 95, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നോ അതോ കുറച്ചുകാലം മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്ന്.

The cliff path from Athol Terrace to the magnificent heights of the White Cliffs has been hidden and underused in recent years.

Dover Town Council is joining with the Up on the Downs Project and artist Elaine Trilby to make improvements that will result in the link between the Town and the Cliffs being better known and used by locals and tourists alike. Funding from the Town Council has already given the Athol Terrace approach a much smarter look.

The White Shop is a temporary pop up art-space providing and opportunity for local residents to be part of the creative process for the designs of the new sculptural installations marking the route.

Come and join the conversation with Elaine and test your creative talents.

Make origami birds of all shapes and sizes, clay coccoliths with a glitzy finish and design a silhouette landscape.

Leave your artworks on display or take them home (but please let Elaine photograph them first – she wants to try to include lots of your ideas in the finished artwork)

 

തുറക്കുക : ചൊവ്വാഴ്ച 5 – Friday 10 ഏപ്രിൽ 2016 10am – 4pm

Venue Biggin St, Dover – Opposite Costa Coffee Shop

Cost Free!