Wzywamy kreatywnych pisarzy z Dover!

Wzywamy kreatywnych pisarzy z Dover!
Dover Emerging Writers aktywnie rekrutuje nowych członków. Mają nadzieję zbudować kolektyw pisarzy i twórców.
Spotykamy się w środę rano w biurze Rady Miejskiej. Jeśli jesteś zainteresowany, Dowiedz się więcej: shorturl.at/bgqwX
Dover Emerging Writers jest obecnie dostępny BEZPŁATNIE.
Spotkania odbędą się w następujących terminach od godz 9:30am-11-30am:
192 lipca
16 sierpnia
30 sierpnia
13 sierpnia
September
27września
Dołączenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: tinyurl.com/doveremergingwriters