டோவர் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்!

டோவர் கிரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ்!
டோவர் எமர்ஜிங் ரைட்டர்ஸ் இப்போது புதிய உறுப்பினர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்து வருகிறது. எழுத்தாளர்கள் மற்றும் படைப்பாளிகளின் கூட்டை உருவாக்க அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.
புதன் கிழமை காலை நகர சபை அலுவலகத்தில் சந்திப்போம். நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், மேலும் கண்டுபிடிக்க: shorturl.at/bgqwX
Dover Emerging Writers is currently FREE to Join.
Meetings will take place on the Following Dates From 9:30am-11-30am:
19th July 2nd
August 16th
August 30th
August 13th
செப்டம்பர்
27செப்டம்பர்
Joining can be made via application form at: tinyurl.com/doveremergingwriters