Miej oko na stronę internetową DTC, aby uzyskać więcej informacji o programie 2022

A summer of fun is planned for Pencester Gardens and the Market Square. The Civic and Special Projects Committee of the Council gave the green light to funding of £5,500 for a series of free concerts and entertainments during the coming summer months.

Rzecznik Rady Miasta Dover powiedział:

W Pencester Gardens i na Rynku zaplanowano lato zabawy. Komitet Rady ds. Projektów Obywatelskich i Specjalnych dał zielone światło dla sfinansowania 5500 funtów na serię bezpłatnych koncertów i rozrywek w nadchodzących miesiącach letnich. W Pencester Gardens i na Rynku zaplanowano lato zabawy. Komitet Rady ds. Projektów Obywatelskich i Specjalnych dał zielone światło dla sfinansowania 5500 funtów na serię bezpłatnych koncertów i rozrywek w nadchodzących miesiącach letnich, W Pencester Gardens i na Rynku zaplanowano lato zabawy. Komitet Rady ds. Projektów Obywatelskich i Specjalnych dał zielone światło dla sfinansowania 5500 funtów na serię bezpłatnych koncertów i rozrywek w nadchodzących miesiącach letnich

Miej oko na stronę internetową DTC, aby uzyskać więcej informacji o programie!

Miej oko na stronę internetową DTC, aby uzyskać więcej informacji o programie. Miej oko na stronę internetową DTC, aby uzyskać więcej informacji o programie council@dovertowncouncil.gov.uk Miej oko na stronę internetową DTC, aby uzyskać więcej informacji o programie 01304 242625.