உள்ளூர் இருக்க விரும்புகிறேன்! கோடை வெயில், டோவரில் மணல் மற்றும் வேடிக்கை

டோவரில் மணற்கட்டுகள்? கடற்கரைக்கு அடுத்த கிரான்வில்லே கார்டனில் எங்கள் சொந்த மணல் விளையாட்டுப் பகுதியைத் தவிர வேறு எதையும் பார்க்க வேண்டாம்.

Holidays away from home may not be on the cards this year but the kids can still have the best fun. Dover beaches are always open for a paddle or a swim – and the Town Council’s sandy play area will keep the kids happy for hours.

ஒரு பிட் ஃபிட்டர் ஆக நினைப்பது? சாண்டி ப்ளே பகுதிக்கு அடுத்தபடியாக வெளிப்புற ஜிம்மை முயற்சிக்கவும். There will be an exercise machine to suit you. Have fun getting fit in the fresh air. திற 24/7 மற்றும் பயன்படுத்த இலவசம்.

எங்கள் பெரிய கடற்பரப்பு உணவகங்கள் மற்றும் காபி கடைகள் மற்றும் ஸ்டால்களும் திரும்பி வந்து உங்களை வரவேற்க காத்திருக்கின்றன. சிற்றுண்டி அல்லது உணவுக்காக நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சந்திப்பதை அனுபவிக்கவும். ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட! உள்ளூர் இருக்க விரும்புகிறேன்!