מועצת העיר דובר משיגה את פרס הקרן

 

מועצת העיר דובר זכתה בפרס הקרן של האיגוד הלאומי של המועצות המקומיות (NALC) תכנית פרסים בתמיכה פה אחד ובברכות של פאנל ההסמכה האזורי. התוכנית עלתה לאוויר בינואר 2015 ואנחנו מבינים שהיינו המועצה הראשונה בקנט שהגישה בקשה. The Award celebrates the successes of the very best Local Councils and provides a framework to support all Local Councils to meet their full potential.