ברצוננו לדעת את הדעות שלך על אירועים בדובר כדי להשלים את הסקר שלנו, אנא לחץ על הקישור למטה

ברצוננו לדעת את הדעות שלך על אירועים בדובר כדי להשלים את הסקר שלנו, אנא לחץ על הקישור למטה

ברצוננו לדעת את הדעות שלך על אירועים בדובר כדי להשלים את הסקר שלנו, אנא לחץ על הקישור למטה –

https://ברצוננו לדעת את הדעות שלך על אירועים בדובר כדי להשלים את הסקר שלנו, אנא לחץ על הקישור למטהברצוננו לדעת את הדעות שלך על אירועים בדובר כדי להשלים את הסקר שלנו, אנא לחץ על הקישור למטה

(שימו לב – הסקר נסגר 17.3.22)