DTC wen Loo van die Jaar-toekenning Gold!

Ons is bly om aan te kondig dat die Dover Town Council 'n Goue Loo van die Jaar-toekenning gewen het, en het ook 'n bywoner van die jaar-toekenning ontvang.

Op die foto is Stadsklerk Allison Burton met Loo van die Jaar Goue Toekenning en Raadslid Sue Jones met haar toiletbediende van die Jaar-toekenning.

Gelukwense is in orde!