ഈ വർഷം ഡോവറിലെ ക്രിസ്മസ് ചിയറിൽ ചേരൂ!

ഹോ ഹോ ഹോ! ന് ഗ്രേറ്റ് ക്രിസ്മസ് സ്വിച്ച് ശനിയാഴ്ച The ഈ വർഷം ഡോവർ ലേക്കുള്ള വരുന്നു 5ആം of December and now is the time to get involved in this spectacular annual community event. ഈ സ്റ്റാൾ ഉടമകൾക്കായി ഒരു വലിയ അവസരം ആണ്, സംഗീതജ്ഞരെ, കലാകാരന്മാർ, entertainers, caterers or anyone with ideas to showcase their talent as Dover ushers in the fabulous Christmas season. Be part of the festivities and contact Tracey Hubbard at Dover Town Council before 23 ഒക്ടോബർ 01304 242 625 അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി: tracey.hubbard@dovertowncouncil.gov.uk.