Duoklė laivyno admirolui Lordui Boisui, KG GCB OBE DL

Didžiausia užuojauta laivyno admirolo lordo Boyce'o KG GCB OBE DL šeimai, kuri liūdnai mirė lapkričio 6 d. 2022.

Lordas Boisas čia, Doveryje, turėjo didžiulę reikšmę ir autoritetą kaip Cinque Ports lordas prižiūrėtojas ir admirolas., ir Doverio pilies konsteblis nuo tada 2004. Stulbinantis 18 metų atsidavusią tarnystę bendruomenei, domėtis vietos reikalais, ir paramą Doverio žmonėms.

Bet kada, lyja arba šviečia, Lordas Boisas pakeltų nuotaiką ir pasidalintų džiaugsmu savo draugiškumu ir humoru. Mes visada prisiminsime puikų darbą ir įsipareigojimą, kurį Lordas Boisas prisidėjo prie šios šalies ir Doverio miesto.