सभासद सुजन जोन्स (टाउन मेयर & Cinque पोर्ट्स को वक्ता)

टेलिफोन
01304 242625

ठेगाना

काउन्सिलरको भ्रमण गर्नुहोस् प्रोफाइल पृष्ठ डोभर जिल्ला परिषदमा.

समितिहरु

  • नागरिक & विशेष परियोजनाहरु समिति
  • सामुदायिक & सेवा समिति
  • वित्त & सामान्य प्रयोजन समिति
  • योजना समिति

सेवा गर्दै सेन्ट. Radigund गरेको प्यारिस वडा.

को बारे मा विवरण खोज्नुहोस् तपाईंको परिषद वा तपाईंको काउन्सलरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् आज.