สภาเมืองโดเวอร์ – ต้อนรับฤดูร้อน, ดวงอาทิตย์และการฟื้นตัว!

กรุณาคลิก ที่นี่ เพื่อดูจดหมายข่าวภาคฤดูร้อนของสภาเมืองโดเวอร์.