เรียกทุกคนที่เกิดวันที่ 21 เมษายน 1926

หากตรงกับวันเกิดของคุณ 21 April and this will be your 90วันที่ year, สภาเมืองโดเวอร์อยากได้ยินจากคุณ. โปรดติดต่อเพื่อขอโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ, วันเกิดของ Queen Elizabeth II ในฐานะแขกวีไอพีของเรา. สำหรับรายละเอียดกรุณาโทร 01304 242 625 ก่อน 24 มีนาคม.