நிகழ்வுகளை ஏற்றுகிறது

« அனைத்து நிகழ்வுகள்

15 ஜூலை - நிதி & பொது நோக்கங்கள் குழுவின் கூட்டம்

இந்தக் கூட்டத்தைப் பொறுத்தவரை கூடுதல் தகவல் தேவைப்படும் அல்லது ஏதேனும் சிறப்புத் தேவைகள் உள்ள எந்தவொரு பொது உறுப்பினரும், நகர எழுத்தரை தொடர்பு கொள்ளவும், திருமதி அலிசன் பர்டன் மீது 01304 242625.

விவரங்கள்

தேதி:
15 ஜூலை
நேரம்:
6:00 மணி - 8:00 மணி
நிகழ்வு வகைகள்:
,

அமைப்பாளர்

வாடிக்கையாளர் நிகழ்வுகள் டீம் லீடர்
தொலைபேசி:
01304 242625
மின்னஞ்சல்:

இடம்

மெய்ஸன் Dieu ஹவுஸ்
Biggin தெரு, டோவர், கென்ட் CT16 1DW ஐக்கிய ராஜ்யம்
+ கூகிள் மேப்
தொலைபேசி:
01304 242625
மீண்டும் மேலே